Consiliul Local

Consiliul Local al comunei Nicolae Balcescu, judetul Bacau este compus din consilieri, alesi prin vot universal, secret si liber, conform legii, pe listele partidelor politice, avand in componenta sa un numar de 15 consilieri.
Structura politica a Consiliului Local al comunei Nicolae Balcescu , ales la data de 6 iunie 2004, este urmatoarea:

  • 2 consilieri apartin partidului Social Democrat Roman;
  • 1 consilier apartin Partidului Democrat;
  • 3 consilieri apartin Partidului National Liberal;
  • 1 consilier apartine Partidului Romania Mare;
  • 1 consilier apartine Partidului Unitatii Nationale Romane;
  • 7 consilieri apartin Partidului Umanist Roman;

Consilierii locali isi desfasoara activitatea in cele trei comisii de specialitate, dupa cum urmeaza:

  1. Comisia pentru programa de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediuluisi comert;
  2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, activitati sportive si de agrement;
  3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, apararea ordinii si linistii publice, munca si protectie sociala, protectia copiilor, sanatate.

Consiliul Local isi desfasoara activitatea, alaturi de primarul si viceprimarul localitatii, in sediul Primariei comunei Nicolae Balcescu, in localitatea de resedinta – Nicolae Balcescu. Consiliul Local al comunei are in subordine un Aparat permanent, care functioneaza conform Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin Hotarare a Consiliului Local, organigrama si statul de functii pentru Aparatul permanent fac parte integranta din aceasta hotarare.

Comuna dispune de o serie de dotari de utilitate publica amplasate, de regula in localitatea resedinta de comuna, si anume : sediul Primariei si Consiliul Local al comunei Nicolae Balcescu, caminul cultural, biblioteca comunala, posta, dispensarul, gradinita, scoala, biserica, magazine, mori pentru cereale etc.
In fiecare sat exista cel putin cate o scoala,gradinita, biserica, dispensar.