Infiintare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău

Titlu proiect: “Infiintare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău”

 

Finanţator: Administraţia Fondului pentru Mediu prin „Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare”

 

Numărul şi data semnarii contractului de finantare: 205/N/11.04.2011

 

Valoare proiect:  14.849.382 lei, din care 10.689.548,25 lei reprezintă finanţare nerambursabilă a Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), respectiv 75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Obiectivul general al proiectului: Realizarea unui sistem de canalizare în comuna Nicolae Bălcescu pentru apele menajere evacuate de la locuinţele individuale, unităţi publice şi sociale, unităţi culturale, şcoli, unităţi economice, în vederea creşterii gradului de confort al populaţiei şi reducerii poluării mediului cauzată de deversările de ape menajere şi a excesului de umiditate.

 

Rezultate proiect:

–         Infiinţarea sistemului de canalizare în satele: Nicolae Bălcescu, Galbeni, Buchila, Valea Seacă

–         Înfiinţare staţie de epurare în comuna Nicolae Bălcescu, care va deservi întreaga reţea de canalizare

 

Indicatori de rezultat ai proiectului:

–         41.000 m de reţea de canalizare

–         1 staţie de epurare

–         6 staţii de pompare

–         951 camine de vizitare canal

 

Termen pentru realizarea proiectului: 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare

 

Executant lucrare: Asociaţia SC CONEXTRUST SA Bacău – SC AMICI SA Bacău, cu o valoare a contractului de lucrări de 11.472.786,03 lei si TVA de 2.753.468,65 lei