Primarie

Este autoritatea deliberativa prin care comuna isi exercita principiile autonomiei locale, descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatii, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit, drepturile si capacitatea efectiva de a solutiona si gestiona in numele si in interesul colectivitatii locale, in conditiile legii, alaturi de primar.
Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege; ea priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care potrivit legii, apartin comunei.

Primarul comunei Nicolae Balcescu fost ales la aceeasi data cu Consiliul Local, in persoana d-lui Siler Anton.
Viceprimarul comunei a fost ales din cei 15 consilieri, in persoana d-lui Patrasc Negru Pavel.

Primarul comunei asigura ordinea si linistea publica, cu sprijinul celor patru lucratori ai Postului de Politie Nicolae Balcescu. Activitatea Postului local de Politie este analizata periodic si supusa dezbaterii Consiliului Local.