Refacere şi modernizare drum comunal DC169, Nicolae Bălcescu – Lărguţa, afectat de inundaţiile din anul 2010, în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău

Titlu proiect: “Refacere şi modernizare drum comunal DC169, Nicolae Bălcescu – Lărguţa, afectat de inundaţiile din anul 2010, în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău

 

Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322 – Renovarea şi dezvoltarea satelor, Sub-măsura d) Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din anul 2010

 

Numărul şi data semnarii contractului de finantare:  C 322D011110400009 din 18.04.2012

 

Valoarea proiectului:  6.607.683 lei , din care:

–         5.304.750 lei reprezintă finanţare  nerambursabilă (contribuţia Uniunii Europene şi cofinanţare naţională)

–         1.302.933 reprezintă TVA,  ce se va recupera de la bugetul de stat

 

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi realizarea unei dezvoltări durabile a comunităţii locale

–               refacerea structurii rutiere afectate de inundaţiile din anul 2010;

–               realizarea unui acces sigur şi permanent la reţeaua de drumuri comunale, judeţene şi naţionale existentă în zonă;

–               diminuarea gradului de poluare;

–               sporirea gradului de atractivitate pentru potenţialii investitori în turism şi agroturism;

–               asigurarea unor condiţii de viaţă şi trai decente generaţiei tinere cu scopul de a reduce migraţia acesteia.

 

Rezultatele proiectului:

Refacerea şi modernizarea a 9450 de m de drum, DC 169 Nicolae Bălcescu – Lărguţa

 

Indicatori de rezultat ai proiectului:

9,450 km –  lungimea totală a drumului

55.175,0 mp – suprafaţa carosabilă (inclusiv supralărgiri)

12.075,0 mp –  suprafaţa acostamente

29 buc – poduri şi podeţe

Termen pentru realizarea proiectului: 36 de luni, de la data semnării contractului de finanţare

 

Executant lucrare (execuţie + proiectare): Asocierea SC Vega ¢93 SRL Galaţi – SC Pheonix Transbac SRL – SC SIMPA CONSULT SRL, cu o valoare totală a contractului de execuţie cu proiectare de 4.558.508,66 lei la care se adaugă TVA de 1.094.042,08 lei.

 

Data ordinului de începere a lucrărilor: 17 iulie 2013

Termen de execuţie: 7 luni